Om melodibasen

Salmemelodi-databasen indgår i webstedet Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573 . Databasen supplerer den digitale udgave af 1500-tallets danske salme- og messebøger med information om de melodier, der optræder i materialet.

Organisation

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Christians Brygge 1
1219 København K
Tlf. 33 13 06 60

Skriv til: man@dsl.dk

Redaktion

Ledende redaktør: Marita Akhøj Nielsen

Filologisk redaktion: Simon Skovgaard Boeck, Bjarke Moe og Mette-Marie Møller Svendsen

IT-udvikling: Axel Teich Geertinger, Thomas Hansen og IT-udviklingsfirmaet Magenta

Tilsynsførende

Fagligt tilsyn, DSL: Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen, Ebba Hjorth og Inger Sørensen

Carlsbergfondet